Website-ul https://carmen-neagu.ro/ este administrat de Neagu Carmen – Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul Buzău, str. Unirii, 12D, jud. Buzău, CIF 44198563.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare:

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabila a persoanelor care îl utilizează, denumite in continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor.

Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza utilizatorilor servicii mai bune de navigare. Cookie-urile nu identifică personal utilizatori de internet și acestea pot fi dezactivate.

1. Politica de vânzare online

1.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

1.2. Toți participanții trebuie să achite taxa de achiziție specificată pentru fiecare produs, eveniment sau serviciu oferit prin intermediul site-ului. Neachitarea conform celor scrise anterior, respectiv achitarea unei sume mai mici, atrage după sine neprimirea produsului sau neparticiparea la eveniment.

1.3. Livrarea serviciilor și a produselor se va face conform specificațiilor la fiecare dintre ele, respectiv la adresa furnizată de către Cumpărător sau la data care figurează la fiecare eveniment programat.

2. Politica de livrare a produselor și serviciilor

2.1. Livrarea produselor care pot fi accesate online constă în primirea unei notificări pe e-mail cu linkul unde se poate accesa produsul sau de unde poate fi descărcat de către Cumpărător. Dacă este necesar, îi vor fi furnizate acestuia și datele de logare sau informații pentru logare.

2.2. Notificarea se face printr-un email trimis imediat sau cel târziu, în aceeași zi.

2.3. Produsele în format fizic vor fi livrate la adresa specificată de către Cumpărător, în termenul specificat pentru fiecare produs în parte, disponibil în stocul Vânzătorului.

2.4. Livrarea serviciilor online, cum ar fi programe, workshopuri sau conferințe se va face la data și dacă este cazul la locația specificată în descrierea fiecărui eveniment.

3. Politica de returnare/anulare

3.1. Dacă o persoană a cumpărat produsele sau a folosit serviciile și nu este mulțumită, taxa nu se returnează, cu excepția cazurilor în care acest lucru este specificat de către Vânzător în mod clar și explicit pentru un anume produs sau serviciu, informație ce poate fi găsită în descrierea acestuia.

3.2.  Pentru neparticiparea la evenimentele plătite în prealabil, taxa nu este returnabilă și nu poate folosită pentru alte evenimente sau produse.

4. Confidențialitatea datelor și informatii privind siguranța datelor clienților

4.1. Administratorul site-ului va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.

4.2.  Evenimentele pot fi înregistrate online sau în sală doar prin informarea în prealabil a persoanelor participante și prin acceptul acestora, atunci când în înregistrarea apare și publicul participant.

4.3. Cumpărătorii/Utilizatorii/Participanții la evenimente au următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificarea sau ştergerea acestora, dreptul la restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării acestora.

5. Drepturi de autor și proprietate intelectuală 

5.1. Drepturile de autor și de proprietate intelectuală, incluzând, dar nelimitându-se la logo, reprezentări sitlizate, simboluri comerciale, conținut scris articole,  asupra întregului conținut al site-ului aparțin în exclusivitate de Neagu Carmen – Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul în Buzău, str. Unirii, 12D, jud. Buzău.

5.2. Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Neagu Carmen – Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul în Buzău, str. Unirii, 12D, jud. Buzău.

6. Forță majoră

6.1. Administratorul site-ului nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința acestuia. Aceasta include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc.

Date de contact:

Neagu Carmen- Cabinet Individual de Psihologie, cu sediul în Buzău , str. Unirii, 12D, jud. Buzău.

Email: cabinet.neagucarmen@gmail.com

Telefon: +40 742079449