CONSIMTAMANT INFORMAT

PENTRU SERVICIILE OFERITE DE

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SI PSIHOTERAPIE CARMEN NEAGU

Cabinetul Individual de Psihologie si Psihoterapie Carmen NEAGU avand sediul social situat in judeţul Buzau, CIF: 44198563, Cod de inregistrare: 1BZ10351, cod personal: 25753, ofera servicii personalizate de psihologie si psihoterapie in urmatoarele domenii: evaluare psihologica clinica, psihoterapie si consiliere psihologica, consiliere vocationala, dezvoltare personala si programe psihoeducationale. Acest formular reprezinta consimtamantul informat, aducand la cunostinta voastra informatii esentiale despre servicii, despre procedura de programare, despre  normele de desfasurare legala si despre drepturile clientilor. Aceste informatii va vor fi prezentate succint verbal in sesiunea initiala. Este important sa cititi aceste informatii inainte de a incepe terapia.

SERVICII

Terapia este un proces de cooperare intre terapeut si client. Cercetarile au aratat ca terapia poate stimula schimbari semnificative in viata participantilor. Pentru a avea cel mai mare succes este recomandat sa fiti un participant activ in timpul sesiunilor si sa continuati procesul initiat si in afara sesiunilor terapeutice. Procesul terapeutic in sine poate scoate la suprafata sentimente si emotii intense, uneori incomode.

Participarea in procesul terapeutic nu garanteaza rezolvarea problemelor identificate. Ca si in cazul tratamentelor medicale, si in cazul unui tratament teraputic cu abordare psihologica exista beneficii si riscuri. Riscurile vor fi identificate in sesiunea initiala impreuna cu terapeutul ales pentru a va oferi servicii.

Este recomandat sa discutati despre riscurile si beneficiile identificate in sesiunea initiala, atunci cand se stabileste planul terapeutic, inainte de a incepe terapia. Daca aveti intrebari, adresati-va terapeutului in orice moment in timpul procesului de tratament.

PROGRAMARI

Acest site este folosit exclusiv pentru efectuarea programarilor. Dupa ce ati completat si trimis formularul de inscriere, programarea va fi adaugata in calendarul psihologului si urmeaza sa efectuati plata conform indicatiilor din email, pentru a beneficia de serviciile programate. Datele necesare pentru a completa formularul sunt: numele, prenumele,  numarul de telefon, adresa de email. Numarul de telefon si emailul comunicate de dumneavoastra vor fi folosite pentru a confirma faptul ca sedinta va avea loc si pentru a va oferi detalii privind modul in care se va desfasura sedinta de terapie: link Zoom comunicat pe WhatsApp/email sau stabilire locatie sesiune cu prezenta fizica. Asigurati-va ca email-ul/numarul de telefon comunicate in completarea formularului sunt corecte.   Furnizati informatii reale, complete si actualizate la programarea unei sesiuni.  Nu efectuati programari false sau frauduloase, in caz contrar ne rezervam dreptul de a anula programarea, de a bloca accesul utilizatorului care incalca conditiile programarii si de a ne adresa autoritatilor competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

DURATA & LOCATIE

Sesiunile individuale/de cuplu sunt structurate in intalniri de 50 de minute, iar sesiunile de grup  in intalniri de 90 de minute. Terapia va avea loc pe platforma ZOOM, exceptie  fiind sesiunile in cabinet/ natura/parcuri publice. Va rugam sa fiti punctuali. Este important sa retineti ca sesiunile se vor incheia la ora programata, chiar daca sesiunea terapeutica incepe cu intarziere.

PRETURILE

Sesiunile se achita dupa programarea unei sesiuni, conform indicatiilor din emailul de confirmare a programarii. Costul per sesiune si modalitatile de plata sunt prezentate in acelasi email.

Daca aveti nevoie de teste suplimentare (e.g. teste psihologice, rapoarte, consultatii, module si/sau evaluari specifice), veti fi informat de costurile specifice in timpul sesiunii, iar aceste costuri pot varia in functie de durata evaluarii. Taxarea serviciilor de evaluare psihologica clinica  se face in functie de testelor aplicate.  Exceptiile de la tarifele standard sunt discutate in cazul in care apar situatii speciale intre beneficiar (partea responsabila) si furnizor.

POLITICA DE ANULARE

Va rugam sa anuntati cu 24 de ore inainte in cazul anularii sau reprogramarii. Va revine obligatia integral de plata pentru orice sesiune care nu a fost anulata sau reprogramata in afara ferestrei de 24 de ore, cu exceptia situatiilor de forta majora. Dupa doua sau mai multe anulari consecutive, planul de tratament va fi discutat cu terapeutul luand in considerare posibilitatea incheierii terapiei.

FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Nu vom fi trasi la raspundere pentru niciun fel de intarzieri sau nereusite in indeplinirea serviciilor noastre, daca intervine un caz de forta majora sau un caz fortuit. Forta majora si cazul fortuit includ, dar nu se limiteaza la, schimbari in legi sau reglementari, accidente, boli, acte teroriste, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundatii, greve, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, stari de urgenta declarate de autoritati. Forta majora sau cazul fortuit vor fi comunicate in cel mai scurt moment Clientului.

DREPTURILE FURNIZORULUI CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SI PSIHOTERAPIE CARMEN NEAGU

a) sa i se achite integral preţul serviciilor, specificat la programarea pe site sau intr-un contract, prin modalitatea de plata solicitata;

b) sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului serviciului programat;

c) sa nu fie constrans in nici un fel, cu privire la modalitatea exercitarii profesiei;

d) sa refuze o programare, chiar daca plata a fost efectuata. Daca nu aprobam programarea pentru sedinta de terapie, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursata integral.

e) sa respecte confidentialitatea prezentului contract, precum şi secretul profesional, potrivit dispoziţiilor 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005.

DREPTURILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are dreptul sa fie informat pe durata intregului proces de colaborare cu privire la metodele terapeutice utilizate, planul de interventie, maniera de abordare, resurse externe si modalitati de aplicare in afara sedintelor de terapie.

Beneficiarul are dreptul la un tratament nediscriminatoriu, indiferent de orientarea religioasa, sexuala, rasa, etnie, nationalitate, gen.

Beneficiarul are dreptul sa renunte la procesul terapeutic fara a fi necesar sa justifice incetarea acestuia proces.

Beneficiarul are dreptul sa fie informat inainte de inceperea procesului terapeutic cu privire la  prezentul consimţamant informat pe care şi-l asuma in totalitate.

Beneficiarul isi exprima in mod expres consimţamantul ca Furnizorul, in calitate de operator, sa prelucreze datele sale cu caracter personal pe o perioada de stocare egala cu perioada in care are relatii contractuale cu furnizorul. Beneficiarul confirma ca a fost informat cu privire la drepturile sale prevazute in GDPR:

  1. Consimţamantul este definit de GDPR – Regulamentul General cu privire la protectia datelor cu caracter personal, numit Regulamentul nr. 679/2016, ca fiind o „manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie facuta in scris, inclusiv in format electronic, sau verbal”.
  1. Beneficiarul a fost informat de drepturile sale prevazute in GDPR, precum dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimtamantului.
  1. Beneficiarul a fost informat ca dreptul la retragerea consimtamantului se face pe baza unei cereri scrise in care vor fi specificate care date cu caracter personal se doresc a fi sterse. Urmare a exercitarii dreptului la retragerea consimtamantului, furnizorul se obliga sa distruga/stearga datele cu caracter personal ale beneficiarului.

CONFIDENTIALITATEA

Cabinetul Individual de Psihologie si Psihoterapie Carmen NEAGU respecta codul etic al CPR (Colegiul Psihologilor din Romania). Toate informatiile, discutiile si documentele obtinute in urma colaborarii sunt informatii confidentiale si privilegiate pentru toti pacientii. In conformitate cu legislatia nationala, divulgarea informatiilor privind serviciile furnizate si informatiile despre pacient necesita consimtamantul scris al comunicarii catre supleanti sau terte parti. Urmatoarele sunt exceptii de la regulile de confidentialitate si vor fi intelese de pacientul implicat:

  1. Cand exista un pericol iminent pentru o alta persoana.
  2. In circumstantele copilului suspectat, abuz sau neglijenta in varsta sau dependenta de adulti.
  3. Cand trebuie facuta o informare medicala in caz de urgenta medicala.
  4. In cazul in care profesionistul in domeniul sanatatii mintale este obligat sa dezvaluie inregistrarile clientului.
  5. Cand datele sunt solicitate de instante.
  6. Beneficiarul va fi notificat oficial in scris in situatiile in care exista o violare a clauzei de confidentialitate (terte persoane solicita informatii confidentiale referitor la procesul terapeutic al clientului)
  7. Specialistul va emite note de instiintare atunci cand va considera ca au fost incalcare drepturile beneficiarului sau contractul terapeutic.

INREGISTRARI PROFESIONALE- FOI DE PROCES – FOI DE PROGRES- NOTE

Furnizorii de servicii trebuie sa tina evidenta serviciilor psihologice furnizate. Toate datele vor fi securizate in conformitate cu standardele CPR. Inregistrarile includ, dar nu se limiteaza la, documentatia de participare; scopul tratamentului; orice istoric medical, social si de tratament; evaluari si diagnostice; note terapeutice incluzand citate sau discutii; copii ale formularelor juridice si ale consimtamantului; documente si copii ale oricaror formulare sau informatii comunicate altor profesionisti; si informatii furnizate de catre alti profesionisti.

Cabinetul Individual de Psihologie si Psihoterapie Carmen NEAGU utilizeaza tehnologia informatiei in domeniul sanatatii – notele de terapie. Partea IT implica stocarea si schimbul de informatii privind datele beneficiarului    intr-un mediu electronic. Ne angajam sa respectam standardele de confidentialitate si securitate pentru protectia informatiilor electronice de sanatate standardizate prin CPR.

NORMA DE SECURITATE solicita entitatilor acoperite sa mentina interactiuni rezonabile si adecvate.

CRITERII INCETARE CONTRACT

PRACTICIANUL POATE ALEGE TERMINAREA CONTRACTULUI IN URMATOARELE SITUATII:

*Incheierea cu success al procesului terapeutic

*Sesizarea ineficientei terapiei datorita factorilor externi sau al biasului personal

*Nerespectarea contractului terapeutic

*Daca este amenintat, daca sunt savarsite acte de violenta (fizica sau verbala)asupra terapeutului, daca terapeutul sau familia acestuia este  hartuit/a.

*Refuzul de participare al partilor ( in terapia de cuplu)

*Lipsa consimtamantului parental ( in cazul in care se lucreaza cu copii)

CLIENTUL NU ARE NICIO CONDITIONARE PENTRU TERMINAREA CONTRACTULUI. EL POATE INCHEIA TERAPIA FARA JUSTIFICARE AVAND DOAR RESPONSABILITATEA DE A ACHITA SESIUNILE RESTANTE( daca exista) SI DE A ANUNTA TERAPEUTUL CU 24 DE ORE INAINTEA SESIUNII PROGRAMATE.