Catinel este din martie 2024 un ONG cu acte in regula datorita celor cinci fondatoare, eu, Irina, Florina, Camelia si Raluca.

Sediul ONGului este in parcul Cameliei, la Sarata Monteoru.

Misiunea Catinel se orienteaza dupa trait.

Membrii vor trai constientizarea efectelor traitului pe repede inainte si vor promova traitul catinel cu solutii ce tin de sanatate (fizica, emotionala si mintala), mediu, educatie si cultura.

Prin trait pe repede inainte intelegem goana, superficialitatea, consumul excesiv si risipirea, nerabdarea, dorinta obtinerii rezultatului imediat, fortarea biodiversitatii/proceselor naturale.

Prin trait catinel intelegem regandirea consumului, reflectarea la obiceiurile de suprastimulare, lejeritatea si acceptarea ritmurilor naturale.

Scriu acest articol pentru a intelege pasii pe care i-a parcurs Catinel pentru a capata personalitate juridica. In mod special, sper ca aceste randuri sa fie de folos tuturor celor intentioneaza sa pune bazele unei asociatii si nu stiu de unde sa inceapa, ce surse sunt de incredere sau de actualitate, in ce ordine trebuie parcurse etapele pentru ca eu si Florina le-am citit, le-am gresit, le-am corectat, le-am intuit, le-am dibuit. Va doresc ca voua sa va fie mai usor.

 1. Am platit 36 de lei intr-un cont de trezorerie si am trimis online o cerere la Ministerul Justitiei de rezervare a denumirii ONG-ului Traim Catinel. Cat sa platesc si cum sa completez cererea am aflat de aici: https://www.just.ro/informatii-de-interes-public/acte-si-proceduri-utile/

In vederea rezervarii denumirii, este necesara completarea unei cereri (model in Anexa la Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 954/2000, modificat şi completat prin OMJ nr. 2534/2012) şi anexarea dovezii achitarii tarifului de 36 RON. Pentru prelungirea rezervarii denumirii, tariful este de 18 RON. Tarifele se achita prin orice mijloc de plata (ordin de plata, mandat poştal, transfer bancar etc.) in contul de disponibilitaţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994 (codul fiscal al beneficiarului-Ministerul Justiţiei este 4265841).

Cererea se depune la Registratura generala a Ministerului Justiţiei: Luni-Joi 9.30-12.00;13.00-16.00; Vineri 9.30-12.00;13.00-14.00 ori se transmite prin poşta sau online (ongmj@just.ro), termenul de soluţionare fiind de 5 zile de la data primirii cererii.

Ghid de completare a Cererii pentru acordarea disponibilitatii denumirii

a.Cererea trebuie completata cat mai citeţ, folosind litere de tipar, daca este posibil in format tehnoredactat;

b.Toate rubricile din cerere sunt obligatorii;

c.Rubrica ”Domiciliul/Sediul” trebuie sa fie completata furnizand toate informatiile disponibile;

d.Dovada achitarii tarifului (chitanta, op, mandat postal etc.) se anexeaza cererii;

e.Tariful pentru rezervare este 36 lei iar cel pentru prelungire este de 18 lei si se achita prin orice mijloc de plata (ordin de plata, mandat poştal, transfer bancar etc.) in contul de disponibilitaţi al Ministerului Justiţiei nr. RO62TREZ7005032XXX013994 (codul fiscal al beneficiarului-Ministerul Justiţiei este 4265841);

f.Rezervarea poate fi prelungita o singura data, pentru o perioada de 3 luni, printr-o cerere de prelungire a rezervarii formulata de solicitantul rezervarii iniţiale, inregistrata la Ministerul Justiţiei pana cel mai tarziu la data expirarii valabilitaţii acesteia.

Reguli privind denumirea solicitata:

1.Art. 7 alin. (2²) din OG 26/2000, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, ”In cazul in care denumirea asociaţiei este in alta limba decat limba romana, la cererea de eliberare a dovezii disponibilitaţii denumirii prevazute la alin. (2) lit. e) se ataşeaza o traducere legalizata efectuata de un traducator autorizat, excepţie facand denumirile care conţin nume proprii, intraductibile şi denumirile consacrate pe plan internaţional.”.

2.Art 7 alin (3) din OG 26/2000: Este interzis ca denumirea asociaţiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane juridice fara scop patrimonial, constituite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Astfel, o denumire este susceptibila de a fi apropriata daca nu aparţine unei alte persoane juridice fara scop patrimonial de acelaşi fel – asociaţie, fundaţie sau federaţie – prin inscrierea ei anterioara in Registrul naţional al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

3.Art 7 alin (3^1) din OG 26/2000:  Este interzisa utilizarea in denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritaţi sau instituţii publice. Prin sintagme sau cuvinte susceptibile sa creeze confuzie cu denumirea unor autoritaţi sau instituţii publice se inţelege includerea in denumirea asociaţiei a unor termeni şi expresii precum: „comisariat”, „inspectorat”, „garda”, „autoritate”, „poliţie”, „jandarmerie”, „protecţia consumatorilor” sau derivatele acestora.

4.Art 7 alin (3^2) din OG 26/2000 : Inscrierea unei asociaţii folosind in denumirea sa cuvintele „naţional” sau „roman” ori derivatele acestora se realizeaza numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

5.Art 7 alin (3^3) din OG 26/2000: Este interzis ca denumirea asociaţiei sa fie identica sau asemanatoare pana la confuzie cu denumirea oricarei structuri profesionale constituite in baza legii şi care funcţioneaza in acord cu aceasta, cum ar fi: „Barou”, „Camera”, „Uniunea Naţionala a Barourilor din Romania”, „Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania”, „Uniunea Naţionala a Executorilor Judecatoreşti”, „Consiliul de Mediere”, „Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din Romania”, „Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania”, precum şi altele asemenea.

6.Art 7 alin (3^4) din OG 26/2000: „Este interzis, sub sancţiunea nulitaţii absolute a statutului ca o filiala sau sucursala sa poarte o alta denumire decat cea a asociaţiei sau fundaţiei care o constituie.”

7.Art 7 alin (3^5) din OG 26/2000: Interdicţiile cu privire la denumire prevazute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile in mod corespunzator şi pentru federaţii.

8.Art 7 alin (4) din OG 26/2000: In cazul nerespectarii dispoziţiilor alin. (3) – (3^3) şi alin. (3^5), Ministerul Justiţiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitaţii denumirii.

* In cazul utilizarii in denumire a unor cuvinte care nu apartin DEX, inclusiv acronime, este necesar sa se explice semnificatia acestora;

** Daca in denumirea solicitata se utilizeaza numele unei persoane fizice este necesar sa se comunice acordul acestei persoane ori al reprezentantului legal privind folosirea numelui;

Referitor la denumirile care includ tipuri de unitati de invatamant:

*** Nu se pot infiinta ONG-uri care desfasoara activitati similare regimului scolar intrucat formele şi tipurile de unitaţi de invaţamant la nivel naţional beneficiaza de reglementare proprie prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Referitor la denumirile care fac referire la organizatii precum: ”partid politic”, ”sindicat”, ”cult religios”:

**** Potrivit prevederilor art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 26/2000 „Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intra sub incidenţa prezentei ordonanţe.

 1. Am rascolit internetul sa gasesc ce trebuie sa contina dosarul pe care urma sa il depunem la judecatorie pentru obtinerea personalitatii juridice. Am gasit urmatoarea lista de documente pe care le-am pregatit in 5 exemplare: statut, act constitutiv, contract de comodat, extras de carte funciara, caziere fiscale membri, buletine membri, dovada denumirii, taxa timbru judiciar de 100 de lei pe care am platit-o prin digitaljust.ro. Eu si Florina am lucrat la statut si la actul constitutiv. Ne-am intalnit cu membrii fondatori, am semnat cele 5 copii ale statutului, ale actului constitutiv, ale buletinelor ca sunt conform cu originalul. Am mers la judecatorie, pe care am confundat-o cu cladirea tribunalului initial, unde doamna de la registratura ne-a spus ca nu suntem pregatite. Ne-am lamurit cand am fost intrebate daca avem cererea tip, pe care am cumparat-o cu un leu de la xerox-ul din interiorul Judecatoriei. Din cerere am dedus ca actul constitutiv si statutul trebuiau legalizate la notar:

CERERE DE INSCRIERE

in vederea dobandirii personalitaţii juridice

__________________________________________________________________________

| 1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                        |

| – Numele ……………………………………………………… |

| – Domiciliul ………………………………………………….. |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 2. Asociaţi, fondatori sau, dupa caz, persoane juridice fara scop        |

|    patrimonial care constituie federaţia*1):                             |

| – Numele/Denumirea …………………………………………….. |

| – Domiciliul/Sediul ……………………………………………. |

|__________________________________________________________________________|

| – Numele/Denumirea …………………………………………….. |

| – Domiciliul/Sediul ……………………………………………. |

|__________________________________________________________________________|

| – Numele/Denumirea …………………………………………….. |

| – Domiciliul/Sediul ……………………………………………. |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 3. Denumirea persoanei juridice fara scop patrimonial*2) …………… |

| ……………………………………………………………… |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 4. Sediul:                                                               |

| – judeţul …………………………………………………….. |

| – localitatea …………………………………………………. |

| – adresa ……………………………………………………… |

| – telefon …………………………………………………….. |

| – fax ………………………………………………………… |

| – e-mail ……………………………………………………… |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 5. Patrimoniul iniţial …………………………………………. |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 6. Actul constitutiv autentificat de …… sub nr. …. din data de … |

| 7. Statutul autentificat de …………………………………….. |

| sub nr. ……….. din data de …………….                         |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000          |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 9. Inscrisuri doveditoare:                                               |

| – Actul constitutiv ……… exemplare                                  |

| – Statutul ……… exemplare                                           |

| – Dovada sediului ……………………………………………… |

| – Dovada patrimoniului iniţial ………………………………….. |

| – Alte acte: ………………………………………………….. |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 10. Taxa judiciara de timbru: ………….. lei, conform ………..    |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 11. Timbru judiciar: ……………. lei                                |

|__________________________________________________________________________|

__________________________________________________________________________

| 12. Data                                                                 |

| 13. Semnatura                                                            | |__________________________________________________________________________|

*1) Se completeaza doar in cazul cererilor de acordare a personalitaţii juridice unei federaţii.

*2) Se va menţiona, daca nu rezulta din denumire, categoria persoanei juridice fara scop patrimonial din care va face parte persoana juridica ce se va infiinţa.

 1. Am inceput sa cautam notari la care sa ne programam sa mergem sa semnam pe rand, fiind 5 membri fondatori. Am gasit unul care ne-a programat peste o luna (nu am insistat ca ar fi o urgenta). Am mers initial 2 membri urmand ca, in aceeasi zi pana la ora 16:00, sa vina sa semneze si ceilalti 3 membri. Ghinion, unii nu puteau sa ajunga in aceeasi zi. Notarul ne-a reprogramat dupa o saptamana si in aceeasi zi am trecut pe rand pe la notar unde am semnat documentele. Ultima care a semnat a platit si le-a luat.
 2. Eu asteptam sa primesc documentele de la notar. Nu stiam ca deja sunt in posesia unui membru. Am aflat dupa inca o saptamana.
 3. Cu aceste documente am mers la banca, la sucursala BT, ca sa ne deschidem contul de capital social. Aici toti membrii trebuiau sa fie intr-un registru al bancii indiferent ca erau sau nu clientii ei. Toti membrii au trecut pe la banca. Initial ni s-a spus ca fiecare trebuie sa vina sa depuna suma lui din capitalul social. In final au acceptat ca un singur membru sa faca varsamantul de minim 200 de lei si am achitat eu.
 4. Cu documentele legalizate la notar si cu dovada capitalului social am completat dosarul, am adaugat cererea si ne-am intors la judecatorie unde am dovedit ca suntem pregatite. Am primit un numar de inregistrare. Dupa 2 saptamani am fost sunata de o doamna de la judecatorie care m-a anuntat verbal si mi-a trimis si un email cu documentele lipsa de la dosar. M-a anuntat verbal si mi-a trimis si citatie prin posta ca pe 15 ianuarie 2024 la ora 13:00 trebuia sa fiu la judecatorie pentru ca se urma sa se dea sentinta. Stiti cum e sa primesti un plic pe care sa il deschizi si sa vezi cuvantul CITATIE? Pana te prinzi ca e de la un dosar pe care l-ai depus in calitate de petenta care necesita un verdict iti trec multe prin fata ochilor. This is it: asa e denumirea juridica a acestui proces.
 5. Am completat dosarul cu urmatoarele:
 • Sa facem dovada spaţiului unde dorim sa ne stabilim sediul, avand in vedere ca din extrasul de carte funciara depus la dosarul cauzei nu reiese faptul ca ar exista vreo construcţie pe teren;
 • Sa depunem certificat constatator pentru societatea X, din care sa reiasa ca este administratorul societaţii;
 • Sa depunem titlul de proprietate pentru imobil sau extras de carte funciara valabil (maximum 30 de zile de la eliberare);
 • Sa depunem caziere fiscale valabile pentru membri fondatori (maximum 30 de zile de la eliberare);
 • Sa depunem CD care sa contina statutul asociaţiei, contractul de comodat, atat in format pdf, cat şi in format word.

Deci, a trebuit sa solicitam caziere fiscal si extras de carte funciara noi pentru ca celelalte expirasera, am adunat documente care sa ateste constructia si administrarea parcului (parc am vrut ca sediu, parc ne-a iesit pe nas). Cel mai greu a fost cu CDul. Unde sa mai gasesti CDuri de cumparat? Dar de unde CDrom si programul ala Nero cu care am burnuit filme in trecut/ Florina s-a dat peste cap cu asta pentru ca ea lucreaza in administratia publica, deci ii este utila o unitate externa de CD si DVD pentru laptop.

 1. Pe 15 ianuarie 2024, la ora decisa, eram in sala de judecata, eu, o grefiera si o judecatoare. Intr-o limba necunoscuta mie imi vorbeau, limba romana legaleza, eu faceam ochii mari si mi se traducea. Eu intelegeam si raspundeam in limba romana comuna. Doamna judecator traducea in limba lor si grefiera nota. Certificatul constatator era cam vechi, din 2014, dar a ramas sa il solicite Judecatoria direct. La sfarsit m-a intrebat ce vreau, adica ce solicit? Sa fim asociatie am zis eu, adica sa primim personalitate juridica mi-au spus ele. Urma sa primesc sentinta acasa, prin posta, cu confirmare de primire, sa fiu atenta. Am anuntat vecinii de pe palier sa fie cu urechile in patru daca vine postasul. A sosit cand eram eu acasa.
 2. Sarbatorit yuhuhu, avem asociatie, ce ne-ar mai trebui? Un alt ONGist ne zice ca extrasul din registrul asociatiilor. Zis si facut, facem cerere de mana, atasam taxa de timbru de 7 lei platit de Florina pe ghiseul.ro, la taxe locale.. Primesc telefon ca trebuie sa il ridic de la arhiva numarul 5 a Judecatoriei intr-o saptamana, in orice zi, pana in ora 11:00.
 3. Ridic extrasul, mergem la banca (filiala BT din mall), sa completam dosarul, ne lipseste CIFul.
 4. Fac petitie la ministerul justitiei sa scoata CDurile din cererile judecatoriilor.
 5. Pregatim dosar pentru ANAF, totul stampilat conform cu originalul si semnat: act constitutiv, statut, contract comodat, dovezi de spatiu, sentinta, extras registru asociatii. Am ajuns la sfarsitul programnului adica la 16:00, iar programul se termina la 16:30, batea vantul. 3 ghisee pentru persoane juridice, nici macar un functionar la lucru. Dupa 20 de minute de asteptare, o doamna a venit special din alt birou sa se uite pe actele noastre. Verdict: ne lipseste certificatul de inregistrare si sentinta cu mentiunea definitiv si irevocabil, ambele de la judecatorie, plus formularul 010 – declaratie de inregistrare fiscala.
 6. Am trimis un email cu o cerere catre judecatorie, cu taxa de un timbru atasat, platit de Florina tot pe ghiseul.ro (ne faceam griji ca trebuia sa platim 2 timbre ca aveam de primit doua documente). Am primit email a doua zi sa mergem sa ridicam sentinta de la aceeasi arhiva 5. Dupa o saptamana am revenit la arhiva si am primit ambele documente. Anca, fetita Florinei, ne-a ajutat sa intram in fata, am terminat repede.
 7. Am revenit la ANAF unde o alta doamna s-a uitat pe documentele aduse, ne-a spus ca formularul 163 010 s-a schimbat, e mai lung, dar contine cam aceleasi date, mi-a adus un formular nou, mi-a dictat cum sa il completez, in picioare, gheboasa la o masa, incotosmata, parca am revenit la scoala. Ni s-a spus ca vom primi un telefon cand sa vin sa il iau. In cateva ore am avut telefonul. A doua zi ridicam CIFul de la ANAF si formularul meu vechi 163 010 cu numarul de inregistrare a cererii.
 8. A facut Florina prima hotarare a Consiliului Director a asociatiei in care membrii ma voteaza ca reprezentant in relatia cu institutiile si cu banca. Am semnat cu toatele documentul.
 9. Cu CIFul si cu prima hotarare a ONGului mergem la banca sa terminam cu deschiderea contului.

Aventura continua.

 1. Am mers la banca, filiala BT din mall, sa completam dosarul asa cum ni se ceruse. Aici aflu de la doamna de la ghiseu ca:

-singurele documente scanate existente in dosar sunt actul constitutiv si dovada disponibilitatii numelui, desi eu stiam ca depusesem mai multe documente

-trebuie sa ma duc cu TOATE documentele la sucursala BT, la doamna Cucu, care mi-a inregistrat dosarul, dar care in ziua cu pricina nu era de serviciu

-la filiala BT din mall lucreaza 8 angajate, in doua schimburi, deci dumnealor nu vorbesc intre ele, trebuia sa iau numarul doamnei careia i-am dus documentele prima data

 1. Am revenit cu TOATE documentele in sucursala BT. Mi se cere sa dau originalele, sunt analizate, extrasul din registrul asociatiilor este expirat, era eliberat pr 05.02 si noi eram in 14.03. Doamna isi cere scuze ca se cer atatea documente, eu ii spun ca sunt suparata din cauza lipsei lor de comunicare.
 2. Completat din nou cerere catre judecatorie pentru eliberarea unui nou extras, atasat taxa de timbru de 7 ron platita pe ghiseul.ro. Primit extrasul pe email in 3 zile.
 3. Scris reclamatie catre Banca Transilvania.

21.Mers din nou la banca cu toate documentele. Stat o ora pentru inntroducerea lor, semnaturi pentru primirea pachetului gratuit in primul an, pentru specimen de semnatura. Anuntata ca trebuie sa revin atunci cind voi fi anuntata ca s-a primit confirmarea.

 1. Am primit un SMS cu confirmarea contului. Astept de o saptamana sa fiu sunata pentru primirea contului in aplicatie. Probabil nu voi sunata, asa ca, din proprie initiativa, ma voi prezenta la banca sa primesc datele contului din aplicatie si cardul.

Si-am incalecat pe-o sa si v-am spus povestea asa.

Si m-am suit pe o roata si v-am spus-o toata.

Si-am incalecat pe un maracine, sa m-asculte orisicine.